Trasa

date of exhibition: 2002
institution: Zámecká galerie Chagall
type of exhibition: kolektivní