České a slovenské sklo v exilu

date of exhibition: 2007/08/31 - 2008/01/06
institution: Uměleckoprůmyslové muzeum
type of exhibition: kolektivní