Příběhy tisíce a jedné noci - Islámské umění ve sbírkách Moravské galerie v Brně

person, born
Ziková Šárka, 25. 3. 1958