Příběhy tisíce a jedné noci - Islámské umění ve sbírkách Moravské galerie v Brně

institution, city, address
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město), Husova 18, Pražákův palác