Skupina 4

date of exhibition: 1968/01/21 - 1968/02/04
institution: Jednotný klub pracujících ROH
type of exhibition: kolektivní