Skupina 4

date of exhibition: 1973/02/10 - 1973/02/25
institution: Jednotný klub pracujících ROH
type of exhibition: kolektivní