Japonské lidové hračky

date of exhibition: 1977 - 1977/09/15
institution: Milevské muzeum
type of exhibition: kolektivní