Lidová tvorba jižních Čech

date of exhibition: 1977 - 1977/08/31
institution: Městské muzeum
type of exhibition: kolektivní