Peking - Praha: Nový pohled na současné čínské umění / Beijing - Prague: New Sights In Chinese Contemporary Art

date of exhibition: 2013/08/23 - 2013/09/29
institution: Pražský hrad, Císařská konírna
type of exhibition: kolektivní

notes:
Vystavujícíc: Ai Jing, Cao Hui, Fang Lijun, Feng Zhengjie, Gao Huijun, Gao Yu, Hong Hao, Huang Yan, Chang Xugong, Cheng Wenling, Ji Dachun, Jin Defeng, Jin Haiying, Kang Haitao, Li Hui, Li Ji, Li Luming, Li Rui, Liang Fujun, Ling Jian, Lu Hao, Luan Xiaojie, Luo Brothers, Ma Liuming, Qi Zhilong, Shao Fan, Shi Jianmin, Wang Gongxin, Wang Guangyi, Wang Jin, Wang Ningde, Wei Guangqing, Weng Fen, Wu Mingzhong, Xue Song, Yan Yinhong, Yang Xun, Ye Yongqing, Yin Zhaoyang, Yue Minjun, Zhang Xiaogang, Zhong Biao, Zhu Wei.