Karel Benetka: Kresby a koláže

date of exhibition: 1977/07/05
institution: Oblastní muzeum
type of exhibition: autorská