R. Rozsívalová: Tapiserie, struktury; J. Rajzík: Fotografie; E. Tesařová: Keramika; B. Nepasická: Šperky

date of exhibition: 1977/07/15
institution: Severočeské muzeum
type of exhibition: kolektivní