České sochařství kolem 1900 ze sbírek Národní galérie v Praze

date of exhibition: 1977/07/21 - 1977/10/09
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: kolektivní