Martin Mainer: Obrazy

date of exhibition: 1993
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: autorská