Milan Chovanec: Obrazy, kresby

date of exhibition: 1972/03
institution: Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad)
type of exhibition: autorská