Luděk Tichý

date of exhibition: 1993
institution: Emauzy (Klášter Na Slovanech - Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích)
type of exhibition: autorská