Leonidas Christakis

person, born
Christakis Leonidas, 4. 1928