Martin Manojlín: Grafika

date of exhibition: 2004/09/14 - 2004/11/11
institution: Galerie Univerzity Pardubice
type of exhibition: autorská