Max Mannheimer / Ben Jakov: Malba

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Max Mannheimer / Ben Jakov: Malba