Polská drobná plastika

date of exhibition: 1977
institution: Galerie d
type of exhibition: kolektivní