Bohumil Marčák: Portréty výtvarných umělců z dokumentačního fondu Moravské galerie

date of exhibition: 1995/01/19 - 1995/02/26
institution: Galerie Slováckého muzea
type of exhibition: autorská