Ladislav Mikeš Pařízek

date of exhibition: 1977/12
institution: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP)
type of exhibition: autorská