Člověk a životní prostředí - práce dětí z výtvarných kroužků

date of exhibition: 1977/12
institution: Dům kultury ROH
type of exhibition: kolektivní