Manuel Peňafield: Můj lid

date of exhibition: 1977/12
institution: Krajská galerie
type of exhibition: autorská