Tomislav Laux: Obrazy, plastiky & Zdeněk Chmelař: Plastiky, reliéfy, kresby

date of exhibition: 2013/07/18 - 2013/09/01
institution: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
type of exhibition: kolektivní