Milan Guštar

date of exhibition: 2013/07/18 - 2013/10/14
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: autorská

notes:
Velká věž