Milada Marešová: Obrazy a kresby

date of exhibition: 1930/11
institution: Aventinská mansarda
type of exhibition: autorská