Martin Rasp: Nehledám, nacházím

date of exhibition: 2013/09/018 - 2013/11/10
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: autorská

notes:
-
Rakouský umělec Martin Rasp pracuje s materiály nejrůznějšího původu a charakteru, s cílem podtrhnout jejich vzájemné napětí a spojit různé polohy skutečnosti v jediném díle. Tato idea souvisí s tradicí klasické moderny, počínaje kubistickou koláží, přes Duchampovy ready mades – v asamblážích a objektech nabývají jím použité relikty každodenního života nové významy, stávají se symboly života a jeho proměn. Stejně důležitý jako výsledné dílo, které je metaforou umělcových životních pocitů a představ, je samotný proces jeho vzniku.
dum-umeni.cz