Tradice a dnešek sovětského výtvarného umění

date of exhibition: 1977/11/02
institution: Dům kultury ROH
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
přednáška