Dokumentární fotografie F. Dzeržinského a česká angažovaná plastika ze sbírek Horácké galerie

date of exhibition: 1977
institution: Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
type of exhibition: kolektivní

notes:
podzim 1977