Prague Biennale Photo 3: Photography, Reconstructed / Rekonstrukce fotografie (Prague Biennale 6)

date of exhibition: 2013/06/06 - 2013/09/15
institution: Nákladové nádraží Žižkov
type of exhibition: kolektivní