Jan Gajdoš: Grafika; Jiří Vlach: Sochy

date of exhibition: 1977/11/18 - 1978/01/01
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní