Petr Strnad: Grafiky, pastely - reminiscence na SSSR

date of exhibition: 1977/09/25 - 1977/10/05
institution: Kulturní dům Julia Fučíka
type of exhibition: autorská

notes:
podzim 1977