Martin Martinček

date of exhibition: 1989/08/29 - 1989/09/30
institution: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech
type of exhibition: autorská