Robert Kiss: 702°C

date of exhibition: 2013/10/02 - 2013/11/05
institution: Malá galerie České spořitelny
type of exhibition: autorská