Marcus Bergner: Numbers (Shadow) Toward the Projector

date of exhibition: 2013/10/17
institution: Komunikační prostor Školská 28
type of exhibition: filmová projekce