Tvůrčí skupina UB 12

date of exhibition: 1964/03/01 - 1964/04/19
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní