Bulharská architektura

date of exhibition: 1978/01
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: kolektivní