Bohumír Matal

date of exhibition: 1948/10/23 - 1948/11/13
institution: Galerie Hudební a umělecká komůrka
type of exhibition: autorská