Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění

date of exhibition: 1978/01
institution: Energostroj, závodní klub ROH
type of exhibition: kolektivní

notes:
foyer divadelního sálu
putovní výstava