Pavla Sceranková: Zelené album

date of exhibition: 2012/01/04 - 2012/02/15
institution: Galerie OFF/FORMAT
type of exhibition: autorská

notes:
---
Pavla Sceranková je jednou z našich nejvýraznějších mladých sochařek. Pro její prostorové realizace je charakteristická kinetická energie, ať už fyzickým zapojením diváka, nebo jako akce, která má proběhnout v jeho mysli. Dráždivé spojení obsahů čerpajících z autorčiny reflexe lidského vnímání, snů a vzpomínek s konstruktivní formou objektů, zdůrazňuje hmotnost či vitalitu zdánlivě prchavých pocitů. Předměty spojené s všedními úkony a prostorem bytu se stávají tlumočníky napětí, nejistoty, citlivé imaginace, z pozice ready-mades komentují vztahy svých uživatelů, ale činí tak s odzbrojující hravostí a vtipem, typickými pro tvorbu postmoderny.
Zkoumání vlastní paměti a rodinných vztahů zůstává Scerankové tématem i pro výstavu v galerii OFF/FORMAT. Namísto do věcí všední potřeby tu štěpy individuálních pocitů transformují do objektů-symbolů. Úlomky vzpomínek ožívají v animaci potisku dětského hrníčku, roztáčí se barvami kolotoče i rukou autorčina dědečka pořizujícího filmový záznam. Osobní a blízké (tváře členů rodiny) se propojuje se vzdáleným (podoba nikdy nespatřené minulosti v nalezeném filmovém záznamu), individuální paměť s kolektivní.
Rotace, návrat, opakování. Základním úkolem rituálu je uchovat moment, který tak lze projít, prožít znova, návratem k prchavému porozumět. Anebo ani nelze jinak? Ve videu se děvčata stále znovu točí a dědeček je natáčí, aby v budoucnu bylo možné si jejich vířivý tanec opakovaně přehrávat. Zmiňovaná kinetičnost přesahuje formu jednotlivého objektu a stává se obsahem celé instalace. Objekty a videa vznikaly v rozpětí více let. Zelené album, v němž se spojily, je tak rámováno dalším pohybem, samotným listováním v časové spirále témat tvorby Pavly Scerankové.
Petr Kovář

zdroj: http://www.offformat.cz/539/vystavy/2012/zelene-album-2/