Jake & Dinos Chapman: The Blind Leading the Blind

date of exhibition: 2013/10/03 - 2014/01/05
institution: Galerie Rudolfinum
type of exhibition: kolektivní

notes:
Dílo bratří Chapmanů, vysoce oceňované dvojice, jež tvoří nedílnou a velmi zřetelně čitelnou součást mezinárodní umělecké scény, má naprosto různorodý charakter, a to nejen díky celé škále uměleckých technik, kterými se vyjadřují, ale také rozmanitostí námětů a témat, jimž se věnují s ironií a sarkasmem sobě vlastním.
Výstava prací Jakea a Dinose Chapmanových představí reprezentativní výběr jejich mnohostranné tvorby. Silnou odezvu vzbudil jejich zásah do Goyových grafických listů z cyklu Hrůzy války, vydaných ve speciální edici v roce 1937, kde hlavy obětí nahradili vyobrazením klaunů a štěňat. Ničení, znesvěcování a odstraňování cizích obrazů vycházející z ikonoklasmu, můžeme chápat také jako reflexi barbarství naší vlastní kultury. Jake a Dinos vytvářejí instalace, skulptury a obrazy, které pomocí cynického a sarkastického humoru poukazují na současnou pokleslou politickou, společenskou, náboženskou a morální situaci. Fascinací hororem, zlem a perverzí naší společnosti nastavují zrcadlo realitě současného světa a poukazují na banalitu všudypřítomného zla. Výsledek jejich počínání je intenzivní, brutální, zneklidňující a ironický.
Výstava je doplněna videoprojekcí v malé galerii, nazvanou ChapmanBox, kde jsou promítány rozhovory a krátké dokumenty.
Některá díla na této výstavě mohou vyvolat silné citové reakce. Galerie Rudolfinum doporučuje citlivým osobám a doprovodu dětí do 15 let zvážit návštěvu výstavy!
Zvláštní poděkování: Galerie Rudolfinum děkuje Studiu Jakea a Dinose Chapmanových; galerii White Cube, London; Paragon|Contemporary Editions Ltd, London; Olbricht Collection a všem dalším zápůjčitelům.
galerierudolfinum.cz