Milan Med: Obrazy

date of exhibition: 1985
institution: Muzeum středního Pootaví
type of exhibition: autorská