Milan Med: Obrazy a kresby žen 1962-1982

date of exhibition: 1983/03
institution: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
type of exhibition: autorská