Salon mladých výtvarníků

date of exhibition: 1975/05/10 - 1975/05/11
institution: Park kultury a oddechu Julia Fučíka
type of exhibition: kolektivní