Milada Hynková: Bytové tapisérie

date of exhibition: 1986
institution: Galerie Dílo
type of exhibition: autorská