Tibor Huszár: Fotografie

date of exhibition: 1982/04/19 -
institution: Výstavná sieň Tour klubu VŠE FESCR
type of exhibition: autorská