Beseda se zasloužlým umělcem Kamilem Lhotákem

institution, city, address
Spolek českých bibliofilů, Praha, P. O. Box 22