THIS IS DESIGN (Príbeh vecí)

date of exhibition: 2009/07/09 - 2009/09/09
institution: Nitrianska galéria - Reprezentačné sály
type of exhibition: kolektivní

notes:
http://nitrianskagaleria.sk/event/this-is-design-pribeh-veci/
Výstavný projekt THIS IS DESIGN (príbeh vecí) je prehliadkou slovenského dizajnu, súčasných slovenských dizajnérov a ich tvorby. Tento projekt prezentuje a zároveň propaguje slovenskú dizajnérsku scénu.
THIS IS DESIGN (príbeh vecí) je druhým ročníkom projektu, ktorý bol realizovaný v Nitrianskej galérii v roku 2006. Ambíciou Nitrianskej galérie ako hlavného organizátora tohto projektu, je vytvoriť tradíciu v prezentácii dizajnu v ďalších ročníkoch a rozšíriť projekt o prezentáciu dizajnu zahraničnej scény.
Aktuálny projekt tvoria 3 prezentačné časti.
Prvá časť nesie názov Legendy – príbeh slovenského dizajnu, kde upriamujeme pozornosť na históriu v tejto oblasti a postupne chceme predstavovať významné osobnosti slovenského dizajnu. V aktuálnom projekte túto časť bude reprezentovať sklársky dizajnér Jaroslav Taraba, ktorý bol dlhoročný interný dizajnér v sklárni Rona, a.s. v Lednických Rovniach. V tomto roku mu bola udelená Zvláštna cena Ministra kultúry SR.
Druhá vrstva časť výstavy prezentuje súčasných slovenských dizajnérov, ktorí s pohybujú na tejto scéne.
Priemyselný dizajnér a vysokoškolský pedagóg Ferdinand Chrenka je tohtoročný držiteľ Národnej ceny za dizajn v kategórii produktový dizajn za stomatologické súpravy Cheese pre výrobcu Chirana – Medical, a.s., Stará Turá. Na výstave bude táto novinka v rade dentálnych kresiel prezentovaná.
Štefan Klein vedie Ateliér Transport dizajnu na VŠVU v Bratislave. Špecializuje sa na dizajn dopravných prostriedkov, jeho portfólio tvorí dizajn motocyklov, autobusov, rušňa, traktora, atd. Výstava predstaví špeciálny produkt – AEROMOBIL – lietajúce auto.
Patrik Illo je stálicou sklárskeho neba. Úspešne spolupracuje so sklárňami Rona, a.s. Lednické Rovne, ako hlavný dizajnér. Navrhol pre ne mnoho variácií stolového a nápojového skla, z ktorých výber bude prezentovaný na výstave.
Šperkárka Hany Kašičková je zakladateľkou Letnej akadémie šperku, ktorú vedie od roku 2004. Šperky, ktoré autorka tvorí sú inšpirované komiksom. Malý formát šperku nesie minipríbehy dvoch postavičiek s menami Ďzuky a Ďoďo.
Ivan Kasaj sa pohybuje v komerčnej sfére kreatívnej agentúry. Na výstave bude reprezentovať kategóriu vizuálnej komunikácie.
Rastislav Čeleďa sa udomácnil v interiérovom dizajne v podobe navrhovania nábytkových produktov, aktuálne v spolupráci s výrobcom Idona s.r.o.
Projekt Dizajn na Kolesách je fenomén, ktorý vytvorili 6 študenti Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Projekt vznikol v roku 2006, vyjadrené slovami autorov projektu „vybrali sme sa povzniesť vizuálnu kultúru na Slovensku“. Ich cieľom je zvýšiť kvalitu grafického dizajnu a priblížiť ho ľuďom v bežnej životnej každodennosti. Na výstave bude možné vidieť záznamy z vybraných úspešných projektov Dizajnu na Kolesách.
Tretia časť výstavy predstavuje prezentáciu študentského dizajnu. Na jednom výstavnom mieste sa tak stretli 3 univerzity – Technická univerzita v Košiciach, Technická univerzita vo Zvolene a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. Táto časť výstavy je rozsiahlym výberom študentských prác a predstavuje pestrú „zbierku“ predmetov. Taktiež ukazuje cestu, ako akademické prostredie dokáže vytvoriť dialóg s praxou.