Michael Markham: Zmiany przestrzeni

date of exhibition: 1979/08
institution: Foto Medium Art (Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu)
type of exhibition: autorská