Jan Stanisław Wojciechowski: Małe katastrofy

date of exhibition: 1981/03
institution: Foto Medium Art (Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu)
type of exhibition: autorská